تبلیغات
اشعار اصیل پارسی - اشعار حماسی از ر- الف / دیلمقانی - آذرین
جمعه 10 اردیبهشت 1389

اشعار حماسی از ر- الف / دیلمقانی - آذرین

   :    نوع مطلب :مثنوی ،غزل ،

 

 

3 - من ایرانیم

 

جبینش بلنداست ایـــران زاد

بـه بیدی  نماند که لرزد به بـــاد

 

نگرسرزمینم به زرتشت وماد

خشایار و بابک ، سلاطینِ پـــاد

 

منــم سرزمینی به جنت قرین

درود فـــراوان بـــه من ، آفریـن

 

بنامیدنم خـــاک ِ ایران زمیـن

سپاسم بـــه یزدان ِ پـــاک ِ بریـن

 

منـــم سرزمین یــلان اصیل

مرا بس ، بــه نیکی هزاران دلیل

 

بــه آزاده بودن ، منـم بی بدیل

بــه اندیشه و خــو، به یزدان خلیل

 

بــه یکتا پرستی بدان ، شهره ام

زیزدان تــوان بــر گرفت ، تیره ام

 

سزم من به یک  عالمی من سـزم

کـــه من آریـــائی ، مـــن ایرانیـم

 

شعر از ر- الف / دیلمقانی – آذرین

شماره شناسائی 1612/ 6333 اسفندماه 87  تهران

 

 2 - خلیج همیشه فارس

خلیجم به یک سرزمینی، زیم  ، جاودان

نباشم جدا من به یک تار مو از یلان

 

شمالم بود کشورم ، نام ایران زمین

بسی مقتدر، مهد دنیای قومی وزین

 

بنامید من را اهورا خلیجی زفارس

همانا ملقب نموده است ایران به پارس

 

بشد رخنه ای هم هجومی ز دشمن به پا

دسیسه ،  تعرض ز غفلت به میزان ما

 

بپا کرد غوغا ، خلیج است خلیجی عرب

و جمعی ز افراد تازی شدند بر طرب

 

 

بشد پایمال از جسارت غرور وطن

بگردید شکوی چه جمعی چه فردی علن

 

 

منم  افتخار جوانان این مرز و بوم

که نامم همانُ ، نبازم به نیرنگ شوم

 

 از ر- الف / دیلمقانی – آذرین

شماره شناسائی 1206/6207 شهریور ۸۷ تهران 

--------------------------

1 - پرچم ایران زمین

به ایران و آن پرچمش عشق ورزم بسی

نمادی  ز آزادی ی ُ، عزم و شایستگی

 

بیاموز یـــاران  تـــوای سرزمین ای کهن

همه عشق ورزند به میهن  به پرچم چو من

 

نظـــر کــن بـــه پیدایش پرچم ســـر زمین

چه بوده ، زکی ، از کجا ، تا  شده  پر طنین

 

که  پرچم سه رنگ است موید به نقش و شعار

به نقشش عیان است ، توحید و عدل و وقار

 

سه رنگش بود بس  چه زیبا  بـــه معنی و دید

به سبز سلامت ، به صلح و به سرخ شهید

 

به سبز آورد آن نگاه سلامت ، صفا

بـــه انسان بگوید  مشـــو از طبیعت رهــا

 

به رنگ سفیدش دم از صلح یازد بسی

نبیند وطن ، هم وطن ، آفتــــی از کسی

 

به سرخ آورد آن ندا بر دلیران ، یلان

که خون شهیدان راه وطن شد عیـان

 

 

شعر از  ر.ا.د/ آذرین

 

 شماره  شناسائی  1212/6306 اسفند ماه 87 تهران  

 

 

کلیه اشعار این پست

 

 از ر- الف / دیلمقانی - آذرین

 

http://soroudedousti.blogfa.com

 

 

میباشد